Αναρτήσεις

Οργανωτική Δομή του Συλλόγου

Εικόνα
         ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΧΟΣ 1Α  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, Τ.Κ. 263 33 Τηλ.6975600569,e-mail : syll.ergat.katoik.leukas@gmail.com

Ορισμός  Επιτροπών  και  μελών  αυτών - καθώς  και  εξειδικευμένων  αρμοδιοτήτων  του  Δ.Σ. Του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Λεύκας Πατρών.
                                                                                                     Λεύκα Πατρών 10-6-2018
Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα (άρθρα) που ακολουθούν, αποτελούν την περαιτέρω διευκρίνιση σημείων του Καταστατικού και θα αποτελέσουν την πρώτη οργανωτική δομή του Συλλόγου μας. -Το παρόν έγγραφο αφού τέθηκε υπόψη και παραδόθηκε σε όλα τα αναφερόμενα μέλη μετά το πέραςτουχρονικούορίουπουτέθηκε,διαμορφώθηκεκαιοριστικοποιήθηκεκαιέχειωςεξής: Όλα όσα θα ακολουθή

Οικονομικός Ισολογισμός Μαιου 2018

Εικόνα

Ανακοίνωση νέου Δ.Σ.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Κ΄ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝΚΑΤΟΙΚΙΩΝΛΕΥΚΑΣΠΑΤΡΩΝ Στίχος 1ΑΤ.Κ.263 33ΛεύκαΠατρών Τηλ. επικοιν.2610 580148,6975600569 Λεύκα Πατρών 23 Απριλίου 2018
Αριθ.Πρωτ.:2 / 2018
ΘΕΜΑ:ΑνακοίνωσητωνΜελώντουνέουΔ.Σ.του Συλλόγου
Σύμφωναμετηνσυνεδρίασητης 22αςΑπριλίου2018 (Πρακτικό Νο 34)τονέοΔ.Σ.τουΣυλλόγουέχειωςεξής :
ΠρόεδροςΓεωργογιάννηςΔημήτριος Αντιπρόεδρος ΒάσσοςΣπυρίδων ΓραμματέαςΓένηΜαργαρίτα ΤαμίαςΚούλουΒασιλική ΣύμβουλοςΑθανασίουΣπυρίδων ΣύμβουλοςΒόνταΚωνσταντίνα ΣύμβουλοςΦωήΕλένη

ΟΠρόεδρος ΗΓραμματέας

ΔημήτριοςΓεωργογιάννηςΓένηΜαργαρίταΕκλογές Απρίλιος 2018

Εικόνα

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Εικόνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝΚΑΤΟΙΚΙΩΝΛΕΥΚΑΣΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑΧΙV)
Επειδή το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες σε ένα θέμα που δεν έχουμε καμία συμμετοχή, αυτό που αφορά την διαμαρτυρία Συλλόγων του Νότιου Διαμερίσματος Πατρών, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 στο χώρο του Νέου Λιμένα, " για την απομάκρυνση των παρανόμως ευρισκομένων μεταναστών από την Πάτρα και γενικότερα από την Αχαία '' όπως αναφέρεται σε έντυπο, Δηλώνουμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν συνάδουν με το ιδρυτικό καταστατικό του Συλλόγου μας αλλά κυρίως με το πνεύμα του ανθρωπισμού και της ανθρώπινης αλληλεγγύης.  Επειδή ο Σύλλογος μας βρίσκεται στην διαδικασία έκτακτων αρχαιρεσιών, μετά την 15η  Απριλίου 2018 που θα προκύψει νέο Δ.Σ., θα εκφράσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις μας και βέβαια τις προτάσεις μας.

Το Δ.Σ. και Μέλη του Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Λεύκας Πατρών (ΠΑΤΡΑ ΧΙV)