Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2017

Σύνθεση νέου Δ.Σ.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Κ΄ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν  παραιτήσεως  του  Προέδρου  του Συλλόγου  Γεωργογιάννη  Δημητρίου,  σε  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  αποφασίσθηκε  όπως  η  νέα  σύνθεση  έχει  ως  εξής  :

Πρόεδρος           Αθανασίου  Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος     Βουρλούμης  Παναγιώτης
Γραμματέας        Γένη  Μαργαρίτα
Ταμίας               Αργυροπούλου  Τούλα
Σύμβουλος         Φωή  Ελένη
Ειδ. Σύμβουλος  Πιρπιλίδου  Σοφία