Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2016

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Λεύκα Πατρών 21-01-2016

Την 20η Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνέλευση των κατά σειρά πρώτων σε σταυροφορία μελών. Από την διαδικασία προέκυψε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει ως εξής:

Πρόεδρος   Δημήτρης Γεωργογιάννης

Αντιπρόεδρος  Σκάρου  Παναγιώτα

Γραμματέας  Κούλου  Βασιλική

Ταμίας   Φωή  Ελένη

Μέλος   Τσιλιγγάνος  Απόστολος

Ειδ.Μέλος  Γεωργακοπούλου  Χριστίνα

Το νέο Δ.Σ. καθόρισε ένα πλάνο ενεργειών καθώς επίσης οριστικοποιήθηκε η σύσταση Επιτροπών. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις. 

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών 17ης Ιανουαρίου 2016 του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Λεύκας Πατρών

Το ψηφοδέλτιο των Εκλογών του Συλλόγου μας